نمونه کارهای ما

لیست زیر معرفی و لینک دریافت برخی از کارهای گروه نرم افزاری 500 تومانی می باشد. لازم به ذکر است برخی از کارها به سفارش مشتری بوده و ممکن است در مارکت ها بصورت پولی قرار داشته باشند. طبیعی است بنا به دلایل کپی رایت امکان قرار دادن برخی از کارها و پروژه های غیرشخصی در این لیست امکان پذیر نمی باشد.